Asken gjorde min helg tusen ganger mer effektiv

Jeg skulle egentlig reist til Zagreb i Kroatsia dagen etter asken fra Island inntok luftrommet i Europa. Der skulle jeg på styremøte i den europeiske revmatikerorganisasjonen.

Disse møtene pleier å være ekstremt langdryge… Jeg måtte ha reist fredag og tilbake søndag og vi skulle ha møte i 5-6 timer på lørdag og 3 timer på søndag. Men jeg ble altså hjemme, så ble også de fleste andre styremedlemmene fra England, Sverige, Holland, Sveits m.fl.

Istedet fikk jeg nå gjort unna veldig mye på jobb på fredagen (hadde jo ikke planlagt noen møter den dagen) og vi endte med å gjøre unna styremøtet via Skype på to timer lørdag… Thank you technology! Så jeg fikk en hel fin helg i Oslo i stedet for å være bortreist for å sitte inne på et hotell i Zagreb.

Klart jeg gjerne skulle vært i Zagreb. Har aldri vært i Kroatisa før… Men erfaringen sier meg at jeg ikke hadde fått sett noe annet enn kjøreturen fra flyplassen til hotellet likevel…

Ironisk nok skal neste styremøte være på Island… Vi får se da!

Ei bygd, 42 menneske, 15 organisasjonar

Eg blir fasinert når eg er heime på Urke og høyrer om eller får innblikk i alle organisasjonane som eksisterer i bygda. No kan det sjølvsagt tenkjast at det ikkje er naudsynt med alle desse organisasjonane, men like fullt imponerande er det. Og dei eksisterer. Det seier mykje om maskineriet i ei lita bygd og om den norske organisasjonskulturen.

Urke ligg i Hjørundfjorden (nabo til den meir kjende Geirangerfjorden) i Ørsta kommune på Sunnmøre. Då eg budde her og gjekk på skulen var det ca 100 innbyggjarar på Urke. På barneskulen min var vi 19 elevar, to i mi klasse. No er skulen nedlagt og bygda har 42 innbyggjarar (uoffisiell teljing). Med andre ord ei bygd trua av fråflytting, men som er godt besøkt av turistar og eit ynda område for hyttetomt. Urke ligg midt i hjartet av Sunnmørsalpane og naturen er heilt fantastisk.

Urke sett frå fjellet Saksa

Tilbake til organisasjonane. Det skal nemleg litt til å få småbåthavn, landhandel, vassverk, kraftverk og meir til å gå rundt. Eg har kome til at det no er rundt 15 ulike organisasjonar med eige styre i bygda. Dette er nokre av dei:

–         Ytre Urke grunneigarlag
–         Ytre Urke vassverk og Indre Urke vassverk
–         Urke Idrettslag (rett nok ikkje særleg aktivt, men eksisterer like fullt)
–         Urke Landhandel AS
–         Urke småbåtlag
–         Ytre Urke bomveg
–         Urke elveiarlag
–         Urke Grendalag
–         Ytre Urke jaktfelt, Indre Urke jaktfelt, Leknes jaktfelt
–         Urke Helselag
–         Urke kailag
(bygda består av Indre og ytre Urke og Leknes)

Nokre av desse organisasjonane kunne nok vore slått saman og hyppigheit i styremøter er nok heller variabel. Men like fullt er dette oppgåver som må oppfyllast dersom ting skal fungere best mogeleg for bygdas ve og vel. Nokon må halde styr på bomvegsinntektene, organisere hjortevaldet, halde ved like småbåthavna, organisere 17. mai feiring, kreve inn vassavgift osv.

Dette seier og mykje om ildjsjeler, naudsynt samarbeid og viljen til å ta vare på bygda si. Og det er bygdeutviklingspolitikk på sitt beste. Butikken i bygda går knapt rundt og var nedleggjingstrua då dei tidlegare eigarane var for gamle til å drive vidare. Då tok bygda ansvar, nær sagt alle dei som budde her kjøpte aksjar og Urke Landhandel AS blei skipa. Alternativet hadde vore ein fergetur for å nå næraste matbutikk.

Urke – ei bygd, 42 menneske, 15 organisasjonar

tweets

"Courage is not the absence of fear but the awareness that something else is more important"